Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

// Velkommen til Marcelklubben

Klubben blev stiftet den 29. januar 1926 af 11 idealistiske frisører, som fandt sammen og startede Marcelklubben, En frisørklub som i dag er velrenomeret overalt i Europa.

Klubben optager kun frisører, der er fagligt anerkendte og respekterede.

Klubbens formål er at fremme kammeratsskab mellem medlemmerne og at være med til at løfte fagets standard, til glæde for klubben - og for medlemmernes kunder.

Marcelklubben har en grundlov - skrevet på uforgængeligt papyrus, og denne har samtlige medlemmer underskrevet i forbindelse med deres optagelse.

Indtil slutningen af 1980-erne var Marcelklubben forbeholdt mandlige frisørmestre, og ved Marcelklubbens 10 års jubilæum, syede medlemmernes fruer en fane, som altid følger medlemmerne i sorg og glæde. Fanen er naturligvis altid til stede ved optagelse af medlemmer, som sker ved den årlige stiftelsesfest i januar.

Langt om længe blev Marcelklubbens vedtægter ændret, så kvinder endelig kunne optages. På andre områder har Marcelklubbens traditioner været bevaret i mere end 75 år.

Marcelklubben har været epokegørende indenfor frisørfaget fra den blev startet, og den har inspireret frisørerne med et utal af store shows.

Tidligere var det meget populært at afholde frisørmesterskaber, og Marcelklubben var altid repræsenteret ved Danmarksmesterskaber, Europamesterskaber og Verdensmesterskaber.

Senere markede Marcelklubben sig i forbindelse med opvisninger og store shows, der bl.a. har været afholdt i Håndværkerforeningen, Tivoli, Cirkusbygningen og Falkoner Centeret.

De senere år har interessen mere samlet sig om, at afholde mindre, mere intime og eksperimenterende happenings på Københavns IN-steder.

Klubben ledes af en bestyrelse med en præsident i spidsen. Præsidentposten har gennem tiderne været varetaget af:

Gunnar Lund - Willy S. Koch - Hans Koch - Benny Rosborg - Jens Koch - Poul Tvernø.

Ønsker du mere information om Marcelklubben er du velkommen til at kontakte klubbens nuværende præsident Johnny Poulsen - eller et af bestyrelsesmedlemmerne, som du finder under menupunktet Medlemmer.

E-mail: info@marcelklubben.dk Telefon: 38 88 71 82.

// Kontakt

Præsident Johnny Poulsen:
Aften: 38 88 71 82

Vicepræsident Thomas B. F. Lauritsen:
Mobil: 22 75 66 34

E-mail
info@marcelklubben.dk

Kun for medlemmer:
Kommer snart

// Kan Jeg blive medlem?

Marcelklubben er ikke hvem som helst forundt. Medlemskab sker kun gennem anbefaling fra andre medlemmer og anbefalingen skal komme fra mindst to såkaldte "faddere". Derefter skal ansøgeren op til en prøve på sin frisørkunnen og endelig skal ansøgeren gennem den helt specielle og traditionsrige ugle-kugle prøve. Ugle-kugle prøven gå ud på, at den siddende bestyrelse sammen med klubbens 11 ældste medlemmer hver skal putte en kugle i en udstoppet ugle. Her kan vælges mellem sorte eller hvide kugler - og hvis der (mod forventning) er to sorte kugle i uglen, kan ansøgeren ikke blive medlem. Hvis du vil vide mere om medlemskab, er du velkommen til at kontakte Præsident Johnny Poulsen eller Vicepræsident Thomas Lauritsen.

© All rights reserved Marcelklubben